Bulletin Articles (arhive)

In English Instead of Swedish Inte bokstavligt i alla fall. På Stratcore är vårt mål att leverera texter med flyt, som inte känns “översatta”. Som om de vore copytexter. Eller så gör vi så här: vi använder din text som utgångspunkt och omarbetar den till en copytext på önskat språk. Valet är ditt. Men, det är inte därför jag skickar det här meddelandet till dig… Jag vill berätta om några av våra “övriga” språktjänster – vi har ganska många sådana som spänner över ett brett område, så det finns säkert något av intresse för dig. Och notera … Continue reading

In Swedish Instead of English Literally, that is. At Stratcore we aim to make a text read well and without that translated feel. As though it were original copy. Or even take your draft as a platform to rework into original copy in your target language. The choice is yours. However, that’s not why I’m sending you this email today…. I want to tell you about some of our “other” language services – we offer quite a few spanning  a pretty wide area, some of which I’m sure can be of interest to you. And … Continue reading